Update!

Detta inlägg handlar om vad jag pysslar med nu.

Sedan hösten 2013 läser jag för att ta licentiatexamen inom naturvetenskapernas didaktik vid Linneuniversitetet. Detta inom ramen för LicFonD vid Linköpingsuniversitet campus Norrköping. Mer här: https://www.isv.liu.se/fontd/licentiandutbildning-090218?l=sv

Det blir en sammanläggningsavhandling om vad autenticitet kan bidra med inom SSI eller i allmänhet i Naturkunskapsundervisningen på gymnasiet. Första artikeln handlar om mina elever som diskuterade dilemmat med varg i Sverige. Uppgiften började allmänt att de skulle ge sin syn i frågan i grupper om 5-6 elever. Deras personliga syn i frågan fick de skriva logginlägg om. Sedan förändrades uppgiften till mer autentisk (jag som lärare siktade mot mer autenticitet) genom att de fick skriva brev till Miljöminister Lena Ek (se tidigare inlägg i bloggen). Även detta fick ske i grupper och alla gruppdiskussioner spelades in. Dessa inspelningar är transkriberade och analyserades förra året med diskursanalys enligt James Paul Gee (se här för vad han pysslar med). Just nu formulerar jag en artikel med alla de svårigheter som det innebär att lära sig ett helt nytt sätt att skriva. Jag trodde jag hade koll på hur man skriver akademiskt. Så var det inte.

Min andra artikel kommer att handla om hur autenticitet fungerar för lärare. I ett följeforskningsprojekt samlas 8-10 lärare (det har förändrats lite under tiden) för att utveckla sin undervisning med hjälp av autenticitet och IKT. Gymnasieskolorna som vi arbetar på är så kallade en-till-en skolor, alla elever har en bärbar dator. Mer om autenticitet och relevans samt hur det har utvecklats i utbildningssystemets naturvetenskap här [en hel PDF]: https://www.usask.ca/education/profiles/aikenhead/webpage/ESERA_2.pdf

I följeforskningen spelas diskussionerna in och dessa kommer jag att analysera senare.

När det gäller autenticitet i utbildning så kan man säga att det bygger på Dewey och att det finns två sidor. En som säger att det kan bidra och en som säger att det inte kan bidra. <– Om jag har förstått rätt. I det stora hela handlar det om att eleverna ska uppfatta en skoluppgift som relevant och viktig. En autentisk uppgift skapar autenticitet hos eleverna och olika elever kommer uppleva en uppgift som olika mycket autentisk, om ens alls. Läraren kan sikta mot att eleverna ska uppfatta det som autentiskt men autenticitet är något som eleverna känner. Då kan autenticitet bidra med att skapa engagemang hos eleverna. En engagerad elev upplever skolarbetet som relevant och meningsfullt. I exemplet ovan så diskuterar eleverna varg i Sverige och sedan skriver sin syn i ett logginlägg som jag läser. Klart. Här kan det finnas en viss autenticitet. När eleverna sedan skrev brev till miljöminister Lena Ek så blir det annorlunda. Någon annan än läraren kommer att läsa det som skrivs. Ett annat exempel är att det eleverna producerar läggs ut på en blogg och läses och kommenteras av andra elever. Uppgiften får mer mening.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Skola

BETT2014 dag 3

Uppe innan tuppen för avfärd mot Liphook och skolan Bohunt.

En skola som funderade ut pedagogiken kring digitalisering innan de köpte datorer/plattor. De baserar sin pedagogik på Carol Dwecks Growth mindset. Kortare klipp här. Mycket intressant påminnelse om att intelligens inte är statiskt. De har samma syn som Evan McIntosh: FAIL, First Attempt In Learning. Misslyckas som förutsättning för lärande. Bild

Här känner jag att jag behöver kolla in och läsa på mer om Growth mindset för att använda det mer i min undervisning. 

 

En sammanfattning av Bett2014 tillsammans med Lineducation, de skolor som LinEdu arbetar med och KSGYF:

Jag får lov att säga att jag hade fått höra av kollegor jag träffade på ISTE2013 att BETT inte var mycket att ha. Lineducations sätt att organisera alltihop gjorde att resan var väl spenderad tid. Detta beror naturligtvis på de människor jag har träffat dessa dagar. Allt från partillebor till skåningar och stockholmare. För att inte glömma bort Londonborna och de tillresta från övriga världen jag har träffat på. Det är massor på gång från Google men också från kollegorna. Det jag tar med mig hem är FAIL-tänket, Cynefin och rhizom (kopplat till lärande och undervisning och Carol Dwecks Growth mindset. Dessutom de som tillkommit till mitt personal learning network genom Twitter, bloggar och prat runt om här i London. 

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

BETT2014 dag 2

Vi jobbar på det.

Uppe med tuppen for vi mot mässområdet där vi fick föreläst för oss om Google och hur stor koll de faktiskt har på oss. Från att veta vem som vinner amerikanska president valet, vem som vinner Eurovisionsschlagerfestivalen innandet är avgjort till att jag inte är intresserad av schlager. Riktigt bra föreläsning av  Andreas Ekström. http://www.andreasekstrom.se/ Därefter informerade Lineducation om hur de planerar och genomför/hjälper skolor att införa Google Apps. Sist dök Googles Apps for Education ansvarige i Europa/Afrika upp och pratade kort om vad de har på gång, typ. Han lyckades undvika att förklara vad Google ska ha alla robotar till? Robots!

Det blev också ett mässbesök där vi kort tog del av lite olika montrar, prat och lösningar. Totala intrycket är ”Vi jobbar på det.” Urkund har inte funderat på att peta med Googles API för att hjälpa oss med G. Apps att kontrollera plagiat. Min kollega Lars Arvidsson har i alla fall väckt tanken hos Urkunds produktansvarige.

Det blev ett längre stop hos Samsung där vi problematiserade datorn i utbildningen. Dels vill vi ha en snabb dator med stor bra skärm samtidigt som att den ska vara liten och lätt för att eleverna ska släpa med den överallt. För liten skärm är ett problem för mig just nu. Jag skulle vilja ha en OLED-lösning där man kan veckla ut skärmen till ~20 tum eller mer. Vilket är på gång. Science, it really works.

Bild

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

BETT2014 dag 0-1

Vi tog oss till London, SAS flög 40 minuter snabbare än schemalagt. Vad hände i luften egentligen? 

Hotellet är bra, frukosten är engelskt konstig och hotellgrannen sjunger i duschen. Hur som helst så var denna dag egentligen dagen då allt började. Vi gick upp, vi letade upp frukosten och med stora ögon hittade vi mat. Var fanns osten? Vi tog oss till Hyde Park där vi fann ett gäng okända människor. Till slut även några kända. Vi fick en uppgift som skulle lösas med fyra okända människor. Vi gav oss ut på ett äventyr i London. Det blev långt att gå, tunnelbana att navigera och uppgifter att lösa på vägen. London är häftigt.

Vacker stad med magnifika byggnader. Turning torso kan välta i Östersjön när man jämför med de nationalromantiska museerna, National History Museum och Science Museum, där vi spenderade någon timme idag, sådana byggnader byggs inte längre (inte ens av oljeshejker). Vi var inte där för att ta del av allt, vi var bara där för att lösa ett pussel av frågor för att ta oss vidare till nästa punkt på vår interaktiva karta. Mot dagens slut kom tankarna att de här fyra människorna, snart blir det svårt att träffa dem igen. Vi är bara ett lag nu och imorgon är det nya äventyr. Evan McIntosh höll en bra föreläsning på slutet ombord på kryssaren HMS Belfast. Han var lika bra som förra gången, då i Göteborg. http://notosh.com/

HMS Belfast, denna trotjänare http://www.iwm.org.uk/visits/hms-belfast/about

Vi gjorde våra val av workshops och #pariktigt var ett val som gav mig en annorlunda upplevelse av London. http://www.pariktigt.se/

Imorgon blir det något som är döpt till Google Only. 

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Digitala skollyftet uppgift 2

Dela ett eget formulerat personligt kursmål och intresseintrikningar/frågeställningar att ta med genom kursens gång.

 Mitt mål med digitala skollyftet är att försöka ta del av vad andra lärare har gjort och gör i sina klassrum som jag kan använda/utveckla i mina klassrum. Speciellt intressant är gymnasiet och ämnena geografi och naturkunskap. Jag kommer ändock intressera mig för undervisningen i andra ämnen då skillnaden mellan ämnen ofta enbart är innehåll. Hur vi sedan undervisar och examinerar kan användas i de flesta ämnen. 

Betyg och bedömning är intressant att se. För mig och min skola har vi ett utvecklingsmål i år som handlar om formativt förhållningssätt/bedömning. Jag har i tre års tid använt mig at loggbok i min undervisning i naturkunskap och gett kommentarer på deras text sedan har de fått titta på sin text igen i upp till tre, ibland fyra gånger med nya kommentarer från mig mellan varven. Sedan ett år tillbaka sker detta i Google Drive. Jag har ett eller inga prov i min undervisning. I geografi ser det helt annorlunda ut, hittills.

I år har jag ingen geografi då det inte får plats i min tjänst. Jag skriver licentiat på 50% om hur autentiska uppgifter Forskningsformuleringen ser för närvarande ut:

1) På vilka sätt omdefinierar lärare undervisning och lärande i naturkunskap när de utvecklar sin praktik med hjälp av digitala resurser?

2) Hur förändras lärares uppfattning av naturvetenskap och naturvetenskaplig allmänbildning när de med hjälp av IKT utvecklar autentiska lärandesituationer?

 

 

Lämna en kommentar

Filed under #digiskol, Skola

Min ena klass av två fick svar från Miljöminister Lena Ek

I föregående inlägg finns de brev länkade som mina klasser skrev. Eleverna har satt sig in i vargdebatten och gett sin syn till Miljöminister Lena Ek. Ek har tagit sig tid och svarat och morgondagens lektion får jag helt enkelt lägga på att eleverna får läsa och fundera på replik. Är de nöjda med svaret? Vad vill de ha förtydligande på?

Det här handlar om att få undervisningen mer autentisk. Eleverna sätter sig in i en verklig debatt som finns i samhället. Det är en svår fråga att lösa och det finns därmed inget givet svar. Eftersom eleverna skriver till någon annan än sin lärare så funderar de djupt över formuleringar och att vara tydliga. Direkt när eleverna får en sådan uppgift så händer något med eleverna själva, engagemanget ökar, de funderar och ser till att verkligen förstå. Kul! Halva matchen är vunnen. Nu är det bara kvar att få dem intresserade av kursens andra moment. 

 

Lämna en kommentar

Filed under Skola

Följeforskningsprojektet kursbloggar

I följeforskningsprojektet, som går ut på att öka elevengagemanget och lärandet genom att formulera så autentiska uppgifter som möjligt, så har mina två kurser i naturkunskap 1b numera varsin blogg:

SA13A samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhäll: http://staggsa13anatur.blogspot.se/

SA13B samhällsvetenskapsprogrammet inriktning media: http://staggsa13bnatur.blogspot.se/

Klasserna har tittat på vargdebatten i Sverige och gett sin syn i frågan samt skrivit brev till miljöminister Lena Ek. Förhoppningsvis så svarar Lena Eks brevskrivare så att mina elever känner att vad vi gör i klassrummet spelar roll. För intresserade, lyft in breven i ert klassrum och kommentera på vår blogg. Ge er syn.

De två klasserna har ännu inte läst respektive klass brev. De kommer att ges möjlighet att kommentera varandra framöver. Vi är även intresserade av andra naturkunskapskurser som bloggar.

Lämna en kommentar

Filed under Skola